Wat is milieufilosofie?

Milieufilosofie is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de plaats van de mens in zijn of haar natuurlijke leefomgeving. Deze discipline kwam op in de late jaren ’60 van de vorige eeuw en vloeide voort uit het groeiende besef dat onze relatie tot de natuur problematisch was geworden. Publicaties als The Population Bomb (Paul Ehrlich, 1968) en Limits to Growth (Club van Rome, 1972) verschaften inzicht in de kwetsbaarheid van de Aarde voor menselijk ingrijpen. Geconfronteerd met de noodzaak om de mens-natuur verhouding op andere wijze vorm te geven, begonnen diverse filosofen zich te mengen in het milieudebat. Veel filosofen zagen het als hun voornaamste taak om de ecologische crisis niet vakspecialistisch te benaderen, maar deze juist in een breder, globaal kader te plaatsen.

Hieronder enkele voorbeelden van milieufilosofische vragen:

  • Wat bedoelen we eigenlijk wanneer we het hebben over ‘de natuur’?
  • Welke vooronderstellingen liggen er verborgen in ons spreken over de natuur?
  • Wat is de invloed van wetenschap en technologie op onze ervaring van, en omgang met de natuur?
  • Welke rol hebben wetenschap en technologie gespeeld bij het veroorzaken van de ecologische crisis en hoe kunnen zij bijdragen aan de bestrijding ervan?
  • Wat zijn onze verantwoordelijkheden ten opzichte van toekomstige generaties?
  • Hoe kunnen alternatieve houdingen tegenover de natuur worden gecultiveerd?