Onderzoek

©Annemarie van der Hout

In haar proefschrift It’s Alive! Ecological genomics and the promise of a new relationship with nature (Radboud Universiteit Nijmegen, oktober 2014) reflecteert Sanne kritisch op de kansen die opkomende wetenschapsvelden bieden bij het tot stand brengen van een nieuwe, duurzame(re) relatie tussen mens, techniek en natuur. Hierbij concentreert zij zich op het vakgebied ‘ecological genomics’. Deze casus illustreert niet alleen hoe opkomende wetenschapsvelden kunnen bijdragen aan een groenere toekomst, maar confronteert ons ook met de obstakels die wij tegenkomen bij de transformatie van ‘oude’ naar ‘nieuwe’ benaderingen van de natuur.

Download hier de samenvatting van mijn proefschrift. 

Sannes huidige onderzoek richt zich op de beloften van biomimicry, een wetenschapsveld dat zich laat inspireren door de ontwerpprincipes van de natuur voor het oplossen van menselijke innovatieproblemen. Daarnaast ontwikkelt Sanne in samenwerking met Uniflourish Foundation cursusmateriaal over ethiek en duurzaamheid voor bedrijven, hogescholen en universiteiten.